Το σχέδιο για τον αγωγό νερού στην Δυτική Μήλο

Για  την  κατασκευή  του  δικτύου  πόσιμου  νερού,  ο  Δήμος  διερεύνησε την  περιοχή  και  κατέληξε  στη διαδρομή  μέσω  υφιστάμενου  οδικού  δικτύου  συνολικού  μήκους  21.000  m.  Συγκεκριμένα,  θα κατασκευαστεί  υπόγειο  δίκτυο  μεταφοράς  νερού  αποτελούμενο  από  έναν  αγωγό  Φ110  συνολικού μήκους  8.500  m  και  δύο  παράλληλους  αγωγούς  μήκους  12.500  m.  Το  δίκτυο  αγωγών  θα  ξεκινάει από τις δεξαμενές που είναι εγκατεστημένες στη θέση «Πέρα Τριοβάσαλος», θα οδεύει παράλληλα με  τον  υφιστάμενο  αγωγό  υδροδότησης  μέχρι  τη  διακλάδωση  Ζεφυρίας  και  θα  συνεχίζει  μέχρι  το σημείο  Ζ  που  αποτελεί  το  τέλος  του  δικτύου,  όπως  φαίνεται  στον  Χάρτη  Προσανατολισμού  της παρούσας  μελέτης.  Το  σύνολο  της  χάραξης  του  δικτύου  θα  είναι  κατά  μήκος υφιστάμενων οδών ή ερεισμάτων τους, ενώ τμήμα του δικτύου περί τα 1900 m θα οδεύει εντός των ορίων του οικισμού Αδάμαντα.

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση