Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου της 27.12.2013 και 29.12.2013

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 27/12/2013  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2014 Δήμου Μήλου.

Θέμα 2ο : Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου και της Κοινωνικής Συνεργατικής Επιχείρησης  (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

Θέμα 3ο : Λειτουργία αυτόματων πωλητών αφαλατωμένου πόσιμου νερού.

Θέμα 4ο: Πρόταση συνεργασίας με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος MED – Integrated Maritime approach.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και ορισμός εκπροσώπων.Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σε αίτημα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Ζεφυρίας Μήλου για κοπή και εκρίζωση δέντρων εντός οικισμού Ζεφυρίας.

Θέμα 7ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών. 

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2013

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο :  Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2012 Δήμου Μήλου.

Θέμα 2ο : Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο της χρήσης 2013.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 29η του μηνός Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο  θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο : Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2012 (επανάληψη ματαιωθείσας συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας). 

Άδεια Creative Commons

Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση