Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου της 23.03.2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 23/03/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1664/19-03-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατεβάστε το ηχητικό από εδώ

Θέμα 1ο : Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2013.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση – ορισμό ορκωτού λογιστή για την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Θερμοκηπίων.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ.  για αποδοχή χρηματοδότησης λειτουργικών δαπανών σχολείων.

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους.

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013.

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ.  για έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2013 Γηροκομείου Μήλου.

Θέμα 8ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για επιχορήγηση περιβαλλοντικού προγράμματος του ΕΠΑΛ.

Θέμα 10ο : Χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου. (δείτε σχετικά τα ΦΕΚ  145/Α΄/13.07.1995, ΠΔ 254/2005, ΦΕΚ 105/Α΄/01.07.2009 και ΦΕΚ 275/Β΄/22.02.2011)

Θέμα 11ο : Χορήγηση αδειών υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου

Θέμα 12ο : Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και παράταση αυτής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τρυπητή Μήλου.

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ.  για διόρθωση Γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου στην Τρυπητή Μήλου.

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ.  για διόρθωση Γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου στον Τριοβάσαλο Μήλου.

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.

Θέμα 16ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για ψήφιση ετήσιου προγράμματος δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.

Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Σύλλογο Γυναικών.

Θέμα 18ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου σε συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για φιλοξενία – διοργάνωση ταξιδιού Πολωνών δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων.

Θέμα 20ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για ψήφισμα συμπαράστασης στους κατοίκους της Χαλκιδικής. (από το 02:46:50 λεπτό)

 

Αφήστε μια απάντηση