Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου της 17.06.2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 17/06/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3599/12-06-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για φιλοξενία των «Γιατρών του Αιγαίου».

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για φιλοξενία κλιμακίου της «Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας».

Θέμα 3ο : Απόφαση Δ.Σ. για λήψη μέτρων προστασίας λουoμένων.

Θέμα 4ο : Αποδοχή χρηματοδότησης.

Θέμα 5ο : Μίσθωση χώρων για χρήση ως «Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων».

Θέμα 6ο : Οικονομική κατάσταση του Δήμου Μήλου.

Θέμα 7ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

Θέμα 8ο : Γ΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2013.

 

Θέμα 9ο : Παρουσίαση πρότασης της ORTAC Resourses για μεταλλευτικές έρευνες χρυσού στην Μήλο. (δείτε την επιστολή των ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ από εδώ, και το αίτημα της εταιρείας από εδώ)

 

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για ηλεκτροδοτήσεις δημοτικών χώρων και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.


Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για έγκριση ειδικής άδειας για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.


Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για μεταφορά και τοποθέτηση περιπτέρου.
Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ’ αριθ. 220/2012 (Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης).

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα «Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας».

Θέμα 16ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για ορισμό αντιπροσωπείας του Δήμου Μήλου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

Αφήστε μια απάντηση