Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου της 15.04.2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 15/04/2013

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2154/10-04-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θέμα 1ο : Προβλήματα λειτουργίας Κέντρου Υγείας.

 

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Απόκτηση και διαμόρφωση ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2013».

 

Θέμα 3ο :Λήψη απόφασης Δ.Σ. για υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»

 

Θέμα 4ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματική Σύμβασης με Δήμο Ιητών για την Διαχειριστική Επάρκεια για κατάθεση πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Απόκτηση και διαμόρφωση ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2013».

 

Θέμα 5ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματική Σύμβασης με Δήμο Ιητών για την Διαχειριστική Επάρκεια για κατάθεση πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

 

Θέμα 6ο : Τροποποίηση της απόφασης Δ.Σ.220/2012 (Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης).

 

Θέμα 7ο : Αναθεώρηση του ΝΣΔΑΕ (Νησιωτικό Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια). (Δείτε το σχετικό κείμενο στο τέλος της σελίδας)

 

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για καταχωρήσεις τουριστικής προβολής και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής.

 

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης ΔΣ για συνδιοργάνωση ημερίδας με την ομάδα «οι Αίλουροι».

 

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης ΔΣ για συνδιοργάνωση παρουσίασης παιδικού βιβλίου με συλλόγους γονέων Νηπιαγωγείων.

 

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.

 

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης.

 

Θέμα 13ο : Λήψη απόφαση Δ.Σ. για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων.

 

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για καθαρισμό δρόμου από δασικά είδη.

 

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τμημάτων δικτύων αποχέτευσης».

 

Θέμα 16ο : Β΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.

 

Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για νομιμοποίηση εκπροσώπων για την διαχείριση τραπεζικών

λογαριασμών.

 

Θέμα 18ο : Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και μελών επιτροπών εκτός έδρας.

 

Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης ΔΣ για έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης 2013 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.

 

Θέμα 20ο : Εξέταση ενστάσεων λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης.

 

Θέμα 21ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων.

 

Θέμα 22ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αίτημα δημότη.

 

Θέμα 23ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού 2013 (Α΄τρίμηνο).

 

 

Iseap MiloΑναθεώρηση του ΝΣΔΑΕ (Νησιωτικό Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια).s (El) by niper2012

Αφήστε μια απάντηση