Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου της 14.10.2013

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 14/10/2013ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6239/08-10-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μήλου οικ. έτους 2013.

 

Θέμα 2ο : Κάλυψη δαπάνης τελετής αποβιώσαντος εν ενεργεία δημοτικού υπαλλήλου.

 

Θέμα 3ο : Δημοσιεύματα, αποτελέσματα αναλύσεων νερού και οικονομικός απολογισμός της Υπηρεσίας Ύδρευσης.

 

Θέμα 4ο : Υποβολή πρότασης για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιδότησης που αφορά την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης.

 

Θέμα 5ο : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας για Μονάδα Θερμικής Αφαλάτωσης Ηλεκτρικής & Θερμικής Ενέργειας για την ορθολογική εκμετάλλευση του πεδίου χαμηλής ενθαλπίας (ζεστά νερά) στη θέση «Βουνάλια» του Δήμου Μήλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (Δείτε σχετικά ΦΕΚ 1 και 2)

 

Θέμα 6ο : Αποδοχή χρηματοδότησης.

 

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2013 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Αναπλάσεις και αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων».

 

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή τμημάτων δικτύων αποχέτευσης».

 

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την αποδοχή παραχωρούμενης εδαφικής λωρίδας γης σε κοινή χρήση.

 

Θέμα 10ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 53/2010 απόφασης Δ.Σ. (Αίτημα της AXSITE για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στον Χάλακα).

 

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κινητής καντίνας.

 

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την εγκατάσταση επιχείρησης στον Αδάμαντα Μήλου, εκμίσθωσης μοτοσυκλετών και καθορισμό ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού εκμισθούμενων οχημάτων.

 

Θέμα 13ο : Γνωμοδότηση για καθορισμό δρομολογίων περιόδου 01/10/2013 έως 31/05/2013 λεωφορείων στην άγονη υπεραστική γραμμή νήσου Μήλου.

 

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για κάλυψη εξόδων εκδρομής μελών ΚΑΠΗ.

 

Θέμα 15ο : Καθορισμός χειμερινού ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων.

 

Θέμα 16ο : Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων.

 

Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για κοπή δέντρων στο Δημοτικό Στάδιο Μήλου.

 

Θέμα 18ο : Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού.

 

Θέμα 19ο : Συμμετοχή του Δήμου Μήλου σε τουριστικές εκθέσεις και εναλλακτικές προτάσεις τουριστικής προβολής.

 

Θέμα 20ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για φιλοξενία δημοσιογράφων.

 

Θέμα 21ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών επιτροπών.

 

Θέμα 22ο : Συνδιοργάνωση θεατρικής παράστασης με το Θεατρικό Εργαστήρι Μήλου.

 

Θέμα 23ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αίτημα περιβαλλοντικής ομάδας Καισαριανής.

 

Άδεια Creative Commons

Αφήστε μια απάντηση