Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου της 06.02.2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 06/02/2013ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 664/01-02-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(κατεβάστε το ηχητικό αρχείο από εδώ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θέμα 1ο : Σύνταξη ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την ελλιπή στελέχωση του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Μήλου της ΔΕΗ ΑΕ.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και ορισμός εκπροσώπων.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για έκδοση Εγγυητικής Επιστολής και όρους σύναψης αυτής.

Θέμα 4ο : Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2013.

Θέμα 5ο : Έγκριση προϋπολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μήλου έτους 2013.

Θέμα 6ο :Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Μήλου».

Θέμα 7ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

Θέμα 8ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου για τη συγκρότηση 3μελούς επιτροπής για το χαρακτηρισμό παραλιών του νησιού ως πολυσύχναστοι χώροι.

Θέμα 9ο : Συγκρότηση Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό.

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για επιχορήγηση Παμμηλιακού Α.Σ.

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για επιχορήγηση Ναυτικού Ομίλου Μήλου.

Θέμα 12ο : Συνδιοργάνωση μουσικής εκδήλωσης με Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων ΕΠΑΛ Μήλου.

Θέμα 13ο : Διοργάνωση εκδήλωσης για την επέτειο εκτέλεσης των Δεκατεσσάρων.

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αίτημα Εθελοντικής Δράσης Κτηνιάτρων Ελλάδας.

Θέμα 15ο : Συνδιοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας της κας Barbara Molteni-Ζανέση στο Μιλάνο.

Θέμα 16ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 45/2012 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την άρση της λόγω ρυμοτομίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης επί τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας Πετρομελίδου στην περιοχή Αδάμαντα Μήλου.

Θέμα 17ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 69/2012 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό μελών επιτροπών Δ.Σ.

Θέμα 18ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για έκτακτη επιχορήγηση σχολικών επιτροπών.

Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για έκδοση τουριστικού φυλλαδίου.

Αφήστε μια απάντηση