Πρόστιμο στον Βιολογικό Μήλου

Επιβολή  διοικητικών  κυρώσεων  των  Ν.1650/86  και  Ν.4014/2011  και  της  Κ.Υ.Α. 5673/400/1997  ως  ισχύουν  στην  εταιρεία  «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΜΗΛΟΣ  Α.Ε.»  για διαπιστωθείσες  παραβάσεις  από  Κλιμάκιο  Ελέγχου  Ποιότητας  Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ)  της  Π.Ν.  Αιγαίου  στην  εγκατάσταση  και  στον  τρόπο  λειτουργίας  της μονάδας  επεξεργασίας  αστικών  λυμάτων  (ΜΕΛ)  που  βρίσκεται  στη  θέση  «Αγία Στυλιανή» Δήμου Μήλου, ν. Μήλου, Νομού Κυκλάδων επέβαλε ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δείτε σχετικά :

  1. Πρόστιμο
  2. Επιστολή της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ
  3. Συγκρότηση κλιμακίου για έλεγχο
  4. Έκθεση αυτοψίας

Αφήστε μια απάντηση