Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου της 13.03.2014

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 13/03/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1412/07-03-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 

Θέμα 1ο: Καθορισμός τμημάτων παραλιακών χώρων για δημοπράτηση της χρήσης τους.

Θέμα 2ο : Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).

Θέμα 3ο: Ανάδειξη πιστωτικού ιδρύματος για κατάθεση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου.

Θέμα 4ο: Β΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2014.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. για «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου επιστημονικής, διοικητικής, τεχνικής υποστήριξης και βοήθειας στη συγκρότηση φακέλου ανάπτυξης αίτησης – πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας και εφαρμογή ΑΠΕ σε τέσσερα κτίρια του Δήμου Μήλου».

Θέμα 6ο : Συνδιοργάνωση αθλητικού αγώνα «ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ» με την συνεργασία της Ε.Α.Σ. -Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κυκλάδων και του Παμμηλιακού Α.Σ.

Θέμα 7ο: Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με μηχανικό για τη δωρεά μελέτης στατικών και έκδοσης άδειας νηπιαγωγείου.

Θέμα 8ο: Γνωμοδότηση επί πρότασης της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων για προσθήκη νέας ειδικότητας στο ΕΠΑΛ Μήλου.

Θέμα 9ο: Ορισμός τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για την καταστροφή των άνευ αξίας αντικειμένων για το έτος 2014.

Θέμα 10ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8/2013 απόφασης Δ.Σ. (Εκλογή μελών Δ.Σ. Γηροκομείου Μήλου). [από το 108:30″ και μετά]

Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. σε αίτημα δημότη.

Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. για διοργάνωση της ετήσιας συνέλευσης του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Πόλεων Μυλόπετρας «MOLERIAE» στη Μήλο.

Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. για φιλοξενία μελών του Δικτύου Εθελοντών της WWF για την παρακολούθηση των υγροτόπων.

Θέμα 14ο: Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

Άδεια Creative Commons

Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση