Για Αειφόρο Βιομηχανία Ορυκτών, στη Μήλο

Το 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Βιομηχανία Ορυκτών θα διεξαχθεί στη Μήλο, με στόχο να βρεθεί ο δρόμος μετάβασης των εξορυκτικών βιομηχανιών σε αειφόρο ανάπτυξη. Οι αυξανόμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανησυχίες, τα πρότυπα προμηθειών της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και η πίεση από νέους κανονισμούς πρόκειται να αλλάξουν ριζικά το παγκόσμιο εξορυκτικό επιχειρείν στο εγγύς μέλλον. Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, ο εν λόγω τομέας θα πρέπει να ενσωματώσει έννοιες αειφόρου ανάπτυξης, βέλτιστων πρακτικών και συμμετοχής των περιοίκων στα τεχνικά θέματα, στις επιχειρηματικές στρατηγικές και στους στόχους απόδοσης της εκμετάλλευσης ορυκτών, από την εξερεύνηση ως το κλείσιμο των ορυχείων.  

Το κύριο θέμα του συνεδρίου λοιπόν είναι η ανάπτυξη, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των κριτηρίων βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα των ορυκτών. Περισσότερα στον ιστότοπο http://sdimi2013.conferences.gr/.

Πηγή : ΤΟ ΒΗΜΑ 23.06.2013

Αφήστε μια απάντηση