Εσωτερικός κανονισμός Δήμου Μήλου

Δημοσιεύτηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Δήμου Μήλου

Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μήλου. by treasurefiles

Αφήστε μια απάντηση