Επιβολή προστίμων προς Νάξο και Μήλο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Την επιβολή χρηματικών προστίμων προς το Δήμο Νάξου, αλλά και προς την εταιρεία Πρωτοβουλία Α.Ε. Μήλου, επέβαλε ο Αντιπεριφερειάρχης, Τζώρτζης Μακρυωνίτης

Λύματα εντός κοίτης ρέματος

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων λόγω εγκατάστασης αποχετευτικού συστήματος διαχείρισης αστικών λυμάτων στην περιοχή Μελάνων, ύψους 3.000 ευρώ, επέβαλε η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, έπειτα από τη σχετική έγκριση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη.

Οι αρμόδιοι υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος Κυκλάδων και Γραφείου δημόσιας Υγιεινής, πραγματοποίησαν αυτοψία, σύμφωνα με την οποία διαπίστωσαν ότι εντός της κοίτης ρέματος σε αγροτική περιοχή στις Μέλανες Νάξου, διέρχεται αποχετευτικός αγωγός μεταφοράς ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων Μελάνων. Στη θέση “ΑΝΤΟΛΙΑΣΜΕΝΕΣ” υπάρχει διαρροή των λυμάτων από φρεάτιο του αγωγού, το οποίο είναι κατασκευασμένο εντός της κοίτης του ρέματος, με αποτέλεσμα τα λύματα να ρέουν επιφανειακά κατά μήκος του ρέματος, σχηματίζοντας χείμαρρο, πλημμυρίζοντας ταυτόχρονα και μικρό τεχνητό φράγμα που υπάρχει σε αυτό. Τα εν λόγω λύματα είχαν χαρακτηριστικό καφέ χρώμα, ενώ υπήρχε έντονη δυσοσμία στη γύρω περιοχή.

Η πρόσβαση στα γύρω αγροκτήματα γίνεται και δια τσιμεντόδρομου, ο οποίος διέρχεται κάθετα στο ρέμα. Κατά το χρόνο της αυτοψίας σημειώνεται, ότι ήταν πλημμυρισμένος (με λύματα) δημιουργώντας κίνδυνο για την υγεία των διερχομένων.

Τα ανωτέρω διαπιστωθέντα αποτελούν “ανθυγιεινή εστία, ενέχουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και αποτελούν παραβάσεις του Ν. 1650/1986 περί Προστασίας του Περιβάλλοντος”, καθώς και της Ε1β/221/1965 Υγειονομικής διάταξης.

Επίσης, από το περιβαλλοντικό αρχείο της Υπηρεσίας δεν προκύπτει αδειοδότηση για

την εγκατάσταση του εν λόγω αποχετευτικού συστήματος διαχείρισης αστικών λυμάτων περιοχής Μελάνων Νάξου, εντός κοίτης ρέματος. Τέλος, δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί σχετική απόφαση (για τη χρήση των υδάτων, τη θέση διάθεσης των λυμάτων και τυχόν ειδικούς όρους για τη διάθεσή τους στο ρέμα), καθώς και άδεια διάθεσης λυμάτων που να νομιμοποιούν το εν λόγω σύστημα αποχέτευσης και τον τρόπο διάθεσης.

Πρόστιμο για το βιολογικό Μήλου

Πρόστιμο όμως για την προβληματική λειτουργία του, επεβλήθη και στον Βιολογικό Καθαρισμό της Μήλου. Το πρόστιμο αντιστοιχεί στο ποσό των 2.500 ευρώ, το οποίο είναι κατά της εταιρείας Πρωτοβουλία Α.Ε.., το οποίο επιβλήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου γιατί υπάρχουν βασικές ελλείψεις σε αδειοδοτήσεις για την νόμιμη λειτουργία του σταθμού. Ως γνωστόν στην Πρωτοβουλία Α.Ε συμμετέχουν ο Δήμος Μήλου και η S& B Βιομηχανικά Ορυκτά. Ο πρώτος με μεγαλύτερο ποσοστό από την εταιρεία, ενώ το υπόλοιπο 10% που προκύπτει από την μετοχική μερίδα του δήμου και της εταιρείας ανήκει στους φορείς του νησιού. Πρόεδρος της εταιρείας είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος Μήλου.

Πηγή : ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

Άδεια Creative Commons

Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση