Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου της 12.02.2013

Πρόσκληση σύγκλησης Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 12η του μηνός Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2013 Δήμου Μήλου.

Κατεβάστε το ηχητικό αρχείο από εδώ και το ΦΕΚ που έχει τις οδηγίες για τον προυπολογσμό από εδώ proipologismos dimon 2013.pdf

Αφήστε μια απάντηση