Δημοτικό Συμβούλιο της 24.02.2014
alt

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 201Dimos Milou.jpg4

Κατεβάστε το ηχητικό από εδώ ή ακούστε το από εδώ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 24/02/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 996/19-02-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για άσκηση ένδικων μέσων προκειμένου να διασφαλιστεί η δημοσία υγεία των κατοίκων του νησιού.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την διερεύνηση και εκπόνηση προμελέτης για την υλοποίηση του έργου: «Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δημοτικό Ηλεκτροφωτισμό».

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. περί αγοράς οικοπέδου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.

 

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για διερεύνηση ανόρυξης υδρογεώτρησης στο Ραλάκι Χάλακα.

 

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. περί τροποποίησης της από 13/12/2011 Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 Ν.3614/2007 μεταξύ του «Δήμου Μήλου» και του «Δήμου Ιητών» για την πράξη «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και μονάδα μηχανικής διαλογής και επεξεργασίας αποβλήτων Δήμου Μήλου».

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. περί ανάρτησης της μελέτης «Μελέτη απαλλοτρίωσης εκτάσεων για το έργο ΧΥΤΑ Μήλου και του υποέργου της εξωτερικής οδοποιίας».

 

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης νέου κτιρίου Νηπιαγωγείου Τριοβασάλου Δήμου Μήλου».

 

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για ανάκληση και επανασύνταξη 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση – επισκευή Δημοτικού Καταστήματος».

 

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2014 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση τοιχίων σε κοινόχρηστους χώρους».

 

Θέμα 10ο : Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου.

 

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για υποβολή πρότασης προκειμένου η Μήλος να χαρακτηριστεί ως μαρτυρική νήσος που επλήγη από τις δυνάμεις κατοχής την περίοδο 1941-1944.

 

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σε αιτήματα δημοτών.

 

Θέμα 13ο : Αίτημα του Δήμου Μήλου στον ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων για ανάληψη διοργάνωσης αθλητικών αγώνων.

 

Θέμα 14ο : Παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών περιοχών.

Θέμα 15ο : Αποδοχή χρηματοδότησης.

 

Θέμα 16ο : : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

 

 

 

 

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.


Αφήστε μια απάντηση