Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου της 24.07.2013

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 24/07/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4434/19 -07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για καθορισμό θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στη Μήλο. (Δείτε εδώ το σχετικό ερωτηματολόγιο που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο)

 

Θέμα 2ο : Γνωμοδότηση επί Προσχεδίου Κανονιστικής Απόφασης για τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού για Π.Ε. Κυκλάδων.

 

Θέμα 3ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μήλου οικ. έτους 2013.

 

Θέμα 4ο : Έγκριση ισολογισμών εκκαθάρισης θερμοκηπίων και λοιπά θέματα εκκαθάρισης.

 

Θέμα 5ο : Δ΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2013.

 

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για τροποποίηση προϋπολογισμών ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

 

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «Ανακατασκευή Γηπέδου Μπάσκετ στο Δημοτικό Στάδιο Μήλου».

 

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για αγορά ακάλυπτης έκτασης πλησίον Αρχαίου Θεάτρου.

 

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για αίτημα τροποποίησης Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης με την εταιρεία VODAFONE.

 

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για φιλοξενία δημοσιογράφων.

 

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για αξιοποίηση Ιαματικών Λουτρών Αδάμαντα – Λάκου.

 

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για ηλεκτροδοτήσεις δημοτικών χώρων και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.

 

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για μεταφορά και τοποθέτηση περιπτέρου. (δείτε τη σχετική νομοθεσία από εδώ)

 

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για απόδοση χρηματικής δωρεάς στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.

 

Θέμα 15ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

 

Θέμα 16ο : Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με Εξωραϊστικό Σύλλογο Ζεφυρίας Μήλου.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

Αφήστε μια απάντηση