Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου της 13.05.2013

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 13/05/2013

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2743/08-05-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για ένταξη στο «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ».

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Τριτέκνων Κυκλάδων «Ουσύρα».

Θέμα 3ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2013 Δήμου Μήλου.

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ για διενέργεια προμήθειας υδραυλικού υλικού για την επισκευή του αγωγού ύδρευσης των Πολλωνίων.

Θέμα 5ο : Αποδοχή χρηματοδότησης «Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας».

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για ένταξη στο «Πρόγραμμα Ανακύκλωσης» με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε.

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για ένταξη στο πρόγραμμα για την συλλογή Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συμμετοχή σε εκθέσεις και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής.

Θέμα 9ο : Προβλήματα λειτουργίας Γραφείων ενοικιάσεων αυτοκινήτων και μηχανών. (δείτε σχετικά ΦΕΚ 2156/Β’/31.10.2012 και ΦΕΚ 3292/Β’/10.12.2012)

Θέμα 10ο : Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).

Θέμα11ο:Τροποποίηση της υπ΄αριθ.220/2012 απόφασης του Δ.Σ. (Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης).

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε ενημερωτικά έντυπα, εκδόσεις κ.α.

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συμμετοχή στην 3η Πειραϊκή Αμφικτυονία.

Θέμα 14ο :Λήψη απόφασης Δ.Σ. για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για φιλοξενία δημοσιογράφων.

Θέμα 16ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σε αίτημα του Συλλόγου Οικιστών και Παραθεριστών Παλαιοχωρίου για χαρακτηρισμό παραλίας γυμνιστών.

Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κινητής καντίνας σε ιδιωτικό χώρο.

Θέμα 18ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.

Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΤΔ Πέρα Τριοβασάλου».

Θέμα 20ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αυλής Γυμνασίου».

Θέμα 21ο : Έγκριση αναμορφωμένου προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΔΜ οικ. έτους 2013.

Αφήστε μια απάντηση