Αποθέματα και αξία Μπετονίτη και Περλίτη

Σε βιβλίο τους με τίτλο «Τσιραμπίδης Α. & Φιλιππίδης Α. (2013). Ορυκτοί Πόροι Ελλάδος: Αποθέματα και Αξία. Τομέας Ορυκτολογίας – Πετρολογίας -Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», οι καθηγητές του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης Ανανίας Τσιραμπίδης και Ανέστης Φιλιππίδης κάνουν καταγραφή των αποθεμάτων των ορυκτών στην Ελλάδα και ποια είναι η αξία τους.  Για τον μπετονίτη αναφέρουν ότι η αξία του είναι 35 ευρώ ο τόνος στο ορυχείο και τα αποθέματα είναι 100 εκατομύρια τόνοι, ενώ τα αποθέματα περλίτη είναι 1.000 εκατομμύρια τόνοι, μόνο στην Μήλο, με αξία στο ορυχείο τα 10 ευρώ ο τόνος.

Για τον μπετονίτη αναφέρουν : “Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα μετά τις Η.Π.Α. στην παραγωγή μπεντονίτη η οποία το 2011 ήταν  1,25 εκατ.  τόνοι.  Η  εξόρυξη  γίνεται κυρίως στη Μήλο  από την εταιρία  S&B  Βιομηχανικά Ορυκτά  και  σε  μικρότερες  ποσότητες  στην  Κίμωλο  από  την  εταιρία  ΜΠΕΝΤΟΜΑΪΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ.  Ο μπεντονίτης της  Μήλου  περιέχει  κυρίως Ca-μοντμοριλονίτη (>80%), χαλαζία, αστρίους, καολινίτη και αναλλοίωτο ηφαιστειακό γυαλί . Αποθέσεις μπεντονίτη  έχουν  εντοπιστεί  στα  νησιά  Λέσβο  και  Χίο,  καθώς  και  στην  περιοχή  Μέστης  – Συκορράχης Έβρου.

Σήμερα,  η  εταιρία  S&B  Βιομηχανικά  Ορυκτά  κατέχει  την  πρώτη  θέση  στην  παραγωγή μπεντονίτη στην Ευρώπη και είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρία μπεντονίτη στον κόσμο. Για τις περισσότερες εφαρμογές αυτός ο μπεντονίτης ενεργοποιείται με κατεργασία με Na 2CO3 για να αποκτήσει  τις  επιθυμητές  φυσικοχημικές  ιδιότητες.  Η  εταιρία  διατηρεί  τα  τελευταία  χρόνια  την ηγετική  της  θέση  στην  παγκόσμια  αγορά,  με  ετήσιες  πωλήσεις  μπεντονίτη  που ξεπερνούν  τους 850.000 τόνους. Σχεδόν όλος (98%) εξάγεται στην ΕΕ, στη Β. Αμερική και στην Κοινοπολιτεία  Ανεξαρτήτων Κρατών.

Η τιμή του μπεντονίτη εξαρτάται από το βαθμό επεξεργασίας, το μέγεθος των κόκκων και τη συσκευασία.  Τα  ενδεικτικά  αποθέματα  μπεντονίτη  είναι  100  εκατ.  τόνοι  και  η  ακαθάριστη  αξία τους 3,5 δισεκ. ?.”

Για τον περλίτη αναφέρουν : “Η  Ελλάδα  είναι  πρώτη  στις  εξαγωγές  και  δεύτερη  στην  παραγωγή  περλίτη  στον  κόσμο.  Ο περισσότερος από τον εξορυσσόμενο περλίτη επεξεργάζεται (θρυμματισμός, κοσκίνιση, ξήρανση) και το 50% αυτού εξάγεται. Μόνο μικρό μέρος του κοσκινισμένου περλίτη στη διογκωμένη μορφή του καταναλώνεται εγχώρια. Η Ελλάδα είναι ο κύριος προμηθευτής στην Ευρώπη, με ανταγωνίστριες χώρες την Τουρκία, Ιταλία, Ουγγαρία και Αρμενία. Επίσης, περλίτης εξάγεται στις Η.Π.Α., τη Μέση και Άπω Ανατολή.

Eξορύσσεται στα νησιά Μήλο και Κω. Επίσης, αποθέσεις περλίτη βρίσκονται στα νησιά Λέσβο, Γυαλί  και  Αντίπαρο,  καθώς  και  στον  Έβρο  (Λευκίμμη,  Λυκόφως,  Δαδιά) .

Ο περλίτης εξορύσσεται κυρίως στη Μήλο, όπου τα ενδεικτικά αποθέματα είναι 1.000 εκατ. τόνοι.  Η εταιρία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός περλίτη στην Ελλάδα και ο  μεγαλύτερος  προμηθευτής  ακατέργαστου  και  διαβαθμισμένου  περλίτη  στον  κόσμο.  Το  κέντρο παραγωγής της βρίσκεται στη Μήλο.

Η  εταιρία  S&B,  εκτός  της  Μήλου,  περιοδικά  εξορύσσει  μικρές  ποσότητες  και  στην  Κω.  Το μεγαλύτερο ποσοστό  του  εξορυσσόμενου περλίτη μεταφέρεται στο εργοστάσιό της στη Ριτσώνα Βοιωτίας, όπου παράγεται διογκωμένος περλίτης. Αυτός διαθέτεται στη διεθνή και εγχώρια αγορά από τη θυγατρική εταιρία Isocon.

Η S&B και οι εξαγορασθείσες εταιρίες Sarda Perlite (Ιταλία), Saba Madencilik (Τουρκία) και Sino-Hellenic  Industrial  Minerals  (Κίνα)  διαθέτουν  περισσότερους  από  600.000  τόνους/χρόνο διαβαθμισμένων προϊόντων περλίτη στις διεθνείς αγορές κυρίως στην Ευρώπη και στη Β. Αμερική.

Η θυγατρική της Otavi Holding GmbH, παράγει 130 χιλ. τόνους/χρόνο ακατέργαστου περλίτη στη Μήλο. Οι πωλήσεις περλίτη στην εγχώρια αγορά είναι μόλις το 1,5% της συνολικής παραγωγής.

Την  περίοδο  1996-2005  η  μέση  παγκόσμια  παραγωγή  περλίτη  ήταν  1,6  εκατ.  τόνους/χρόνο.

Γεωγραφικά κατανέμεται κατά 30% στις ΗΠΑ, 45% στην Ευρώπη (κυρίως Ελλάδα, Τουρκία και Ουγγαρία)  και  20%  στην  Άπω  Ανατολή  (κυρίως  Ιαπωνία  και  Κίνα).  Η  ζήτηση  αναμένεται  να αυξηθεί, εξαιτίας της κατανάλωσης περλίτη σε νέες εφαρμογές, εκτός των κατασκευών, όπως στη γεωργία, παραγωγή φίλτρων, κρυογενείς εφαρμογές κ.ά.

Το 2011 η παραγωγή ακατέργαστου περλίτη ήταν 720 χιλ. τόνοι, ενώ του κατεργασμένου 420 χιλ. τόνοι. Tο 45% της συνολικής παραγωγής εξήχθη στην ευρωπαϊκή αγορά και το 44% στη Β. Αμερική. Ο οικοδομικός τομέας (π.χ. δομικά υλικά και επιχρίσματα) καταναλώνει περίπου το 65%, ο γεωργικός τομέας (π.χ. υδροπονία και παραγωγή ανθοκομικών μιγμάτων) περίπου το 25% και οι άλλες εφαρμογές (π.χ. διηθητικά μέσα, κρυογενείς μονώσεις) το υπόλοιπο 10%.

Τα ενδεικτικά αποθέματα περλίτη είναι 1.200 εκατ. τόνοι και η ακαθάριστη αξία τους 12 δισεκ. ?.”

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το βιβλίο από εδώ

Άδεια Creative Commons

Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 3.0 Μη εισαγόμενο .

Αφήστε μια απάντηση