Ο πλούτος της θάλασσας

Νέες θέσεις εργασίας με την πόντιση τεχνητών υφάλων και την αναγέννηση ψαρoτόπων. ?6,5 δισ. στην αλιεία από την ΕΕ ως το 2020
Στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα είναι η ανάπτυξη θεματικών ζωνών. Ζώνες θερμοκηπίων, υδατοκαλλιεργειών, κτηνοτροφίας κτλ. παρέχουν τη δυνατότητα σε αυτές τις μονάδες να αναπτυχθούν σε έναν οργανωμένο παραγωγικό ιστό αφού θα έχουν εξαλειφθεί οι γραφειοκρατικές δυσχέρειες. Και μάλιστα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη, καθώς αναμένεται να σημειωθούν ενίσχυση της απασχόλησης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το πρώτο βήμα σχεδιασμού για την ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών έγινε στην Πιερία με την ίδρυση της πρώτης ζώνης αυτού του είδους στη χώρα μας, κίνηση που αποτελεί τομή στον χώρο. Εκεί δραστηριοποιείται μια ομάδα από περίπου 200 οστρακοκαλλιεργητές, οι οποίοι έχουν στόχο τις εξαγωγές καθώς κατευθύνουν στο εξωτερικό το 90% της παραγωγής τους.
Υψίστης οικονομικής σημασίας
Οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) είναι θαλάσσιες ζώνες οι οποίες αποσκοπούν στην οργάνωση και στην αειφόρο ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα. Στις περιοχές αυτές συγκροτείται ένας φορέας διαχείρισης που παρακολουθεί την εφαρμογή των κανόνων σαφούς λειτουργίας και μετεγκατάστασης των μονάδων υδατοκαλλιεργειών. Παράλληλα, μέσω του φορέα αυτού, οι μονάδες μπορούν να εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλ).
Η επιλογή της περιοχής δεν έγινε τυχαία, καθώς στον Νομό Πιερίας υπάρχει σημαντική δραστηριότητα οστρακοκαλλιέργειας. Εκεί λειτουργούν 67 μονάδες οστρακοκαλλιέργειας από τις οποίες παρήχθησαν περίπου 7.000 τόνοι οστράκων (κυρίως μύδια) το 2012. Στον νομό λειτουργούν και δύο ιχθυογεννητικοί σταθμοί θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων. Η παραγωγή τους όμως, περί τα 20.000 ιχθύδια μέσα στο 2012, χαρακτηρίζεται πολύ μικρή.
Στην περιοχή των Αλυκών Πύδνας αναπτύσσονται τεχνητοί ύφαλοι, ένα εναλλακτικό εργαλείο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αλιείας, ωφελώντας το περιβάλλον και ενισχύοντας τους ιχθυοπληθυσμούς. Στα «μπλόκια», όπως λέγονται οι κατασκευές αυτές από μέταλλο, τσιμέντο ή άλλο υλικό, που ποντίζονται, τα ψάρια βρίσκουν ό,τι και στο φυσικό περιβάλλον ενός υφάλου, δηλαδή τροφή, «φωλιές» για προστασία από εχθρούς, χώρους αναπαραγωγής και ανάπτυξης για την αύξηση του πληθυσμού τους. Αντιλαμβάνεται κανείς τη σημασία με τα αλιευτικά αποθέματα στα όρια της εξάντλησης.
Παράλληλα, όπως ενημερώνουν τοπικοί φορείς, η κατασκευή του τεχνητού υφάλου θα ωφελήσει πολλαπλώς την τοπική οικονομία. Η επιστημονική παρακολούθηση θα συμβάλει στη σταδιακή ανάπτυξη της ιχθυοπανίδας που με τη σειρά της θα αυξήσει την αλιεία, ενώ η ειδική διαμόρφωση του χώρου μπορεί να συντελέσει και στην προώθηση του καταδυτικού τουρισμού. Σε μια απόλυτα προστατευόμενη περιοχή, οι ελεγχόμενες καταδύσεις, η κολύμβηση, η επιστημονική έρευνα και η εκπαίδευση σε σχέση με τη θαλάσσια ζωή θα μπορούσαν να προσελκύσουν ενδιαφερομένους.
Ενας «υγιής» ψαρότοπος αναπτύχθηκε πρόσφατα και στην Κάλυμνο. Ο τεχνητός ύφαλος που ποντίστηκε εκεί έχει δώσει θεαματικά αποτελέσματα σχετικά με τη βιοποικιλότητα των ψαριών και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Υδατοκαλλιέργειες εκτός από τη θάλασσα αναπτύσσονται και στα γλυκά νερά. Μια μικρή παραγωγή ιχθύων γλυκού νερού υπάρχει στον Νομό Πιερίας, από τη λιμνοθάλασσα Αύλαξ Παπαπουλίου. Είναι μισθωμένη σε ιδιώτη και εκεί σε δύο ιδιωτικές μονάδες παράγονται ετησίως 3-5 τόνοι κυπρίνου και χελιού.
Γαλάζια Ανάπτυξη
Ενα σημαντικό ποσό, περί τα 6,5 δισ. ευρώ, θα επενδυθεί την περίοδο 2014-2020 στους ευρωπαίους αλιείς και υδατοκαλλιεργητές μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Τη δημιουργία του Ταμείου ενέκρινε πριν από δύο εβδομάδες το Ευρωκοινοβούλιο με στόχο να στηρίξει τους αλιείς κατά την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ).
Το ΕΤΘΑ θα αποτελέσει έτσι ένα ισχυρό χρηματοδοτικό εργαλείο για την προώθηση της Γαλάζιας Ανάπτυξης, με την επίτευξη βιώσιμης και ορθολογικής αλιείας στις ευρωπαϊκές θάλασσες, ενώ θα παρέχει κίνητρα σε νέους για να ασχοληθούν με την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, προωθώντας δράσεις καινοτομίας και νέων μορφών επιχειρηματικότητας.
Σημαντικά ωφελημένη αναμένεται να βγει και η Ελλάδα από τη δημιουργία του Ταμείου. Για την εφαρμογή της νέας ΚΑλΠ θα διατεθούν πόροι για τη βιώσιμη και αειφόρο διαχείριση της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στη χώρα μας, η οποία έχει μακραίωνους δεσμούς με τη θάλασσα και φυσικά σημαντική επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της αλιείας..
Πηγή : ΤΟ ΒΗΜΑ 03.11.2013

Άδεια Creative Commons

Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Μη εισαγόμενο .

Αφήστε μια απάντηση