8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 21.06.2017

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 21/06/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:30

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.4224/16-06-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ακούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή εδώ (Google Drive) ή κατεβάστε το από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Έγκριση προμήθειας δύο συστημάτων α) προστασίας δικτύων νερού από αποθέσεις και διαβρώσεις και β) συστήματος καθοδικής προστασίας δικτύων ύδρευσης.

Θέμα 2ο : Ψήφισμα συμπαράστασης για τους συμβασιούχους της καθαριότητας

Θέμα 3ο : Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : Δασικοί Χάρτες

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : Γεωθερμία

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3οΛήψη απόφασης Δ.Σ. για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα ανάπτυξης επαναπατρισμού του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου

Εισηγήτρια : Τούρλου Ζαμπέτα

Θέμα 4ο : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του  Ν.4447/2016 περί απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων μέσων, καθώς και για την παραίτηση ή μη από αυτά του Δήμου Μήλου, που αφορά την υπ΄αριθ. 62/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου με την οποία έγινε δεκτή η από 22/12/2008 αγωγή 47 μόνιμων υπαλλήλων  του Δ. Μήλου.

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : Προγραμματισμός προσλήψεων για τον ΑΣΑ

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 6ο : Ανάθεση υπηρεσίας για την λειτουργία του ΑΣΑ

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 7ο : Προγραμματισμός προσλήψεων για τον Παιδικό Σταθμό και την “Βοήθεια στο Σπίτι”

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 8ο : Διάθεση τυχόν εσόδων από εκδηλώσεις πολιτιστικού φεστιβάλ

Εισηγήτρια : Τσερώνη Στυλιανή

Θέμα 9ο : Διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων κτηματολογικών εγγραφών ακινήτου στον Πέρα Τριοβάσαλο Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Ζαγουρής Δημήτριος

Θέμα 10ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθ.265/2016 απόφασης του Δ.Σ. (Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης).

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 11ο : Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΙΚΙΑ»  

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 12ο :Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα επεξεργασίας δεδομένων διαδικτύου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 13ο :  Αποδεσμεύσεις πιστώσεων

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 14ο : 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2017

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 15ο : Θεώρηση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 16ο : Παραχώρηση χρήσης χώρου ( ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΗΛΟΥ)

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 17ο : Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου άδειας χρήσης μουσικής καταστήματος στην Πλάκα

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 18ο : Έγκριση φιλοξενίας τυφλών παιδιών

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 19ο : Τροποποίηση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2017

Εισηγητής : Μωραίτης Δημήτριος

Θέμα 20ο : Ψήφισμα για το προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα

Εισηγητής : Πρόεδρος

Θέμα 21ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος

 

Αφήστε μια απάντηση