7η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Τετάρτη 17.04.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΗΝ 17η/04/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 19.00 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2416/10-04-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2023 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου.

Θέμα 2ο: Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2023 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου.

Θέμα 3ο: Κατανομή των πιστώσεων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου.

Θέμα 4ο: Έγκριση ή μη χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου. Βιοκλιματική αναβάθμιση χώρου στάθμευσης και διαμόρφωση χώρου πρασίνου στον οικισμό Πλάκα».

Θέμα 5ο: Παράταση του Θερινού ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων ν. Μήλου.

Θέμα 6ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του τεχνικού έργου με τίτλο «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΝΑΒΑ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ».

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας χωματουργικών εργασιών για άρση καλωδιακών βλαβών στο υπόγειο δίκτυο του ΟΤΕ.

Θέμα 8ο: Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση NOSTOS SEA FOOD EXPERIENCE Ο.Ε.).

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή Πλάκα Δήμου Μήλου.

Θέμα 10ο: Μίσθωση χώρων για χρήση ως «Χώροι Στάθμευσης Οχημάτων».

Θέμα 11ο: Μίσθωση κτίσματος για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Μήλου.

Θέμα 12ο: Τροποποίηση της με αρ. 147/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2024».

Θέμα 13ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μήλου στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική

προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»  (Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων).

Θέμα 14ο: Ορισμός πολιτικού εκπροσώπου Δήμου Μήλου και αναπληρωτή του στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΕΔΔΥΠΠΥ).

Θέμα 15ο: Εκπροσώπηση του Δήμου Μήλου στον Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Πόλεων Μυλόπετρας “Moleriae”.

 Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή pdf από εδώ

Αφήστε μια απάντηση