7η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Πέμπτη 23.03.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΗΝ 23η /03/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:30

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1434/17-03-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Έγκριση Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) Δήμου Μήλου & Νομικών του Προσώπων (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου & Γηροκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου) έτους 2023.

Αφήστε μια απάντηση