4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 21.02.2018

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 21/02/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 839/16-02-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ακούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή από εδώ (Google Drive)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο :  Ενημέρωση για έργα

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : Έγκριση του 1ου Παραδοτέου της Σύμβασης Ανάθεσης Υπηρεσιών Συμβουλών για την Εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3οΈγκριση των τελικών παραδοτέων της Σύμβασης “Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ανάπτυξη Τοπικού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ADAPT) και ενσωμάτωση του σε Ενιαίο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ)”

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : Υπογραφή αιτήματος ψηφίσματος για την Μοναδικότητα της Ελληνικής Γλώσσας

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : Συμμετοχή στην συμμαχία Cohesion Alliance για την συνοχή της ΕΕ

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για συμμετοχή σε πρόταση του έργου HORIZON 2020 (Πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020)

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 7ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για εκπόνηση μελετών Δημοτικού Σφαγείου με Βιοκλιματικά κριτήρια στη θέση Τρυπητές Μήλου

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 8ο : Υπόδειξη χώρου απόθεσης προϊόντων εκσκαφών-καθαιρέσεων καθώς και για χώρους εναπόθεσης υλικών στα πλαίσια κατασκευής του έργου  με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών: Πλάκα – Πλάκες – Τρυπητή – Τριοβάσαλος – Πέρα Τριοβάσαλος (Β’ Φάση)» 

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 9ο : Έγκριση κοπής δέντρων εντός της Τ.Κ. Πέρα Τριοβασάλου

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 10ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση ΜΠΕ «Λειτουργία υφισταμένου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE AEET στη θέση Προφήτης Ηλίας νήσου Μήλου»

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 11οΔιαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 12ο : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 13ο : Έγκριση Δ΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού έτους 2017

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 14ο : Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Γηροκομείου Μήλου «Η Αγία Ελένη» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου έτους 2017

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 15ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 16ο : Έγκριση επιπλέον υπηρεσιών για τους δημότες, από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία – ΚΕΠ Υγείας Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 17ο : Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές  Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 18ο : Λήψη απόφασης κάλυψης  κενής οργανικής θέσης (ηλεκτρολόγου) με υποβολή αιτήματος αναπλήρωσης -αντικατάστασης διοριστέων  προς το ΑΣΕΠ και διαπίστωση ότι συντρέχουν σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες της άμεσης πρόσληψής του.

Εισηγητής : Νίνος Κώστας

Θέμα 19ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ ά και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών.

Εισηγητής : Νίνος Κώστας

Θέμα 20ο : Έγκριση φιλοξενίας διεθνούς αγώνα Jet Ski

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 21ο : Έγκριση ίδρυσης τοπικής αρχειακής συλλογής

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 22ο : Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, ορισμός εκπροσώπων και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής

Εισηγητής : Μωραϊτης Δημήτριος

Θέμα 23ο : Ορισμός μέλους Δ.Σ. προκειμένου να συμμετάσχει στην τριμελή επιτροπή για τα Ετήσια Μητρώα Αρρένων έτους 2017

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 24ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

 

Αφήστε μια απάντηση