4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου την 26.02.2016

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 26/02/2016ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.782/22-02-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ακούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή εδώ (Google Drive)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : «Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  Πρόταση 2

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο : 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2016

Εισηγητής : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 2ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 3ο : Απόφαση για την μη κατάργηση επιδόματος παραμεθόριων – προβληματικών περιοχών

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : Αναβάθμιση και Επέκταση Κ.Υγείας Μήλου – Αίτημα για Υ.Α. σκοπιμότητας για κατάθεση Πρότασης Ένταξης στο Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 ¨Επενδύσεις και Υποδομές Υγείας¨

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : Ετήσια Συντήρηση για το Λογισμικό του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 6ο : Ονοματοδοσία οδού στην μνήμη των 14ων αδικοχαμένων συμπατριωτών μας από τα στρατεύματα κατοχής

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 7ο : Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τούρλου Ζαμπέτα

Θέμα 8ο : Αποδοχή Χρηματοδοτήσεων

Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Οριστική μελέτη οδοποιίας για τη διάνοιξη οδού από το Δημοτικό Σχολείο Μήλου έως Χαλικιά – Σύνταξη κτηματολογίου για την απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών»    

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή-συντήρηση τοίχων αντιστήριξης σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 11ο: Χορήγηση παράτασης του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ στα πλαίσια συντήρησης του Εθνικού Σταδίου Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 12ο : Υπόδειξη χώρου απόθεσης προϊόντων εκσκαφών- καθαιρέσεων καθώς και χώρους εναπόθεσης υλικών στα πλαίσια κατασκευής του έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 13ο : Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος στη περιοχή Κλήμα Μήλου, ιδιοκτησίας Ανδρουλιδάκη Νικόλαου

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 14ο : Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, ορισμός εκπροσώπων και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής

Εισηγητής : Μωραίτης Δημήτριος

Θέμα 15ο : Παραχώρηση διαχείρισης ιστότοπου milos.gr στην ΔΗΚΕΔΜ

Εισηγητής : Μωραίτης Δημήτριος

Θέμα 16ο :   Έγκριση ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μήλου έτους 2016

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 17ο :Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με Σύλλογο Γυναικών

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 18ο : Αίτημα παραχώρησης πυροσβεστικού οχήματος από Υ.Π.Α.

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 19ο :Καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τούρλου Ζαμπέτα

Θέμα 20ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Αφήστε μια απάντηση