3η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Παρασκευή 10.03.2023

Α.Π :194

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, την 10η του μηνός Μαρτίου έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός – οριοθέτηση τμημάτων κοινόχρηστων χώρων για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για το έτος 2023

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην Βήχου Μαρία για το έτος 2023

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον Ψαθά Στυλιανό για το έτος 2023

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον Τραπατσέλη Νικόλαο για το έτος 2023

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης καθορισμού – οριοθέτησης ή μη χώρου δικαιοδοσίας ΔΛΤΜ για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών αναψυκτικών και τροφίμων

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για καθορισμό ή μη χώρων για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (μαλλί της γριάς – ποπ κορν)

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για καθορισμό ή μη χώρων για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης με σκοπό την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών

ΘΕΜΑ 8ο: Καθορισμός – οριοθέτηση τμήματος χώρου εντός της εξομοιούμενης με χερσαία ζώνη λιμένα Κάναβας Μήλου για ανέλκυση – καθέλκυση και στάθμευση σκαφών

ΘΕΜΑ 9ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2023

ΘΕΜΑ 10ο: Αιτήσεις ρύθμισης οφειλών του Ν.4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4646/2019 και ισχύει

 

Μήλος, 06/03/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση