28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 22.12.2014

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22η του μηνός Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

Θέμα 1ο :  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικ. έτους 2015.

 

Θέμα 2ο : Έγκριση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου έτους 2015.

 

Θέμα 3ο :  Κατάργηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μήλου».

 

Θέμα 4ο :  Λήψη απόφασης ΔΣ για αποδοχή χρηματοδοτήσεων.

 Κατεβάστε το ηχητικό από εδώ και εδώ

 

Αφήστε μια απάντηση