Ημέρα: 11 Ιουνίου 2024

15η/2024 Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου την Τρίτη 11.06.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…

11η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Παρασκευή 14.06.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…