Ημέρα: 7 Ιουνίου 2024

15η/2024 Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου την Παρασκευή 07.06.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…