Ημέρα: 25 Μαΐου 2024

13η/2024 Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου την Τρίτη 28.05.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…