Ημέρα: 5 Μαΐου 2024

12η/2024 Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου την Τετάρτη 08.05.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…