Ημέρα: 8 Μαΐου 2024

2η/2024 Συεδρίαση της Κοινότητας Τριοβασάλου την Δευτέρα 13.05.2024

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ