1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 12.01.2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 12/01/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 67/08-01-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ακούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή από εδώ (Google Drive) ή κατεβάστε το από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1οΛήψη απόφασης ΔΣ σχετικά με την Δημόσια διαβούλευση : Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2019-2028 (Εγκατάσταση και λειτουργία νέου γεωθερμικού σταθμού στη Μήλο σελ.131-132)

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο :  Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου-εξόδου-έργα οδικής ασφάλειας»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών – αντιπλημμυρικά έργα»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 6ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου και χώρου Πάρκινγκ στη ΔΚ Τριοβασάλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 7ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή-συντήρηση τοίχων αντιστήριξης σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 8ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για το έτος 2014»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 9ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέου 2θέσιου Νηπιαγωγείου Τριοβασάλων»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 10ο : Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 11ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων έτους 2017»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 12ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση ΜΠΕ «Λειτουργία υφισταμένων λιμενικών εγκαταστάσεων στη θέση Πολλώνια Μήλου»

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 13ο:  Ορισμός ανωτάτου ορίου εξόδων κηδείας Δημάρχου και όσων κατείχαν αντίστοιχα αξιώματα καθώς και των εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων για το έτος 2018

Εισηγητής :  Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 14ο : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 15ο : Τροποποίηση μελών επιτροπών ΔΣ

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 16ο : Εξέταση αιτήματος για διαπλάτυνση δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Μήλου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 17ο : Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 18ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

 

Αφήστε μια απάντηση