1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου την 20.01.2016

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 20/01/2016ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.179/15-01-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 Aκούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή εδώ (Google Drive)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο : Ενημέρωση για το Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Μήλου

 

Θέμα 2ο : Επιστολή για την μη κατάργηση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ

 

Θέμα 3ο : Ονοματοδοσία Πολιτιστικού Κέντρου Αδάμαντα σε ¨Πολιτιστικό Κέντρο Αδάμαντα Καλλιόπη Μπελιβανάκη-Χρόνη¨

 

Θέμα 4ο : Έγκριση της υπ΄αριθ.01/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Θηλέων ΤΚ Μήλου» 1

 

Θέμα 5ο: Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το Έργο «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ΔΔ Πέρα Τριοβασάλου-ΔΔ Τριοβασάλου»

 

Θέμα 6ο : Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

 

Θέμα 7ο: Λύση σύμβασης Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ‘Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας”

 

Θέμα 8ο : Απόρριψη αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Αναβάθμιση και επέκταση Κέντρου Υγείας Μήλου»

 

Θέμα 9ο : Αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής κλιμακίου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ

                     

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄αριθ. 46/2016 έγγραφο της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ ΑΕ

 

Θέμα 11ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων της  ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ. οικ. έτους 2016

 

Θέμα 12ο : Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2016 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου

 

Θέμα 13ο : Παραχώρηση λειτουργίας των Ιαματικών Λουτρών Αδάμαντα στη ΔΗΚΕΔΜ

 

Θέμα 14ο : Παράταση σύμβασης παροχής εργασιών ανάπτυξης Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

 

Θέμα 15ο : Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου τηλεφωνικών κλήσεων

 

Θέμα 16ο : Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόέδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

 

Θέμα 17ο : Ορισμός ανωτάτου ορίου εξόδων κηδείας Δημάρχου και όσων κατείχαν αντίστοιχα αξιώματα καθώς και των εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων για το έτος 2016

 

Θέμα 18ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

 

                                                                                                    

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

 

 

Αφήστε μια απάντηση