18η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Τρίτη 21.11.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΗΝ 21η/11/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7181/13-11-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Κατεβάστε το βίντεο από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Καθορισμός τελών Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Μήλου έτους 2024.

Θέμα 2ο: Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2024.

Θέμα 3ο:  Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) έτους 2024.

Θέμα 4ο: Καθορισμός τελών & δικαιωμάτων Δημοτικών Νεκροταφείων έτους 2024.

Θέμα 5ο: Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Μήλου έτους 2024.

Θέμα 6ο: 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2023.

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη Νοσηλευτή στο Κέντρο Κοινότητας ΠΕ Μήλου.

Θέμα 8ο: Εισήγηση για έγκριση ή μη 1ου Συγκριτικού πίνακα για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διαθέσεως λυμάτων Δήμου Μήλου».

Θέμα 9ο:  Καθορισμός δρομολογίων περιόδου 1/11/2023 έως 30/04/2024 λεωφορείων στην άγονη υπεραστική γραμμή νήσου Μήλου.

Θέμα 10ο: Χειμερινό ωράριο λειτουργίας καταστημάτων Δήμου Μήλου από 01/10/2023 έως 31/05/2023.

Θέμα 11ο: Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση προσφυγών IMERYS & υπόθεση αγωγής ελληνικού δημοσίου).

Κατόπιν των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου και πριν την ορκωμοσία της νέας δημοτικής αρχής, η συνεδρίαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.4257/2014 και βάσει των διευκρινίσεων που δίδονται στις εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ. Α.Π.46197/18-06-2019 & αρ. 972, Α.Π.74009 / 08.09.2023, καθώς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούν ή σχετίζονται με:

  • Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2024 (θέματα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο).
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2023 (θέμα 6ο).
  • Χρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα με αυστηρή προθεσμία συμβασιοποίησης (θέμα 8ο).
  • Λοιπά θέματα του νησιού για τα οποία έχουν τεθεί προθεσμίες από τους αποστολείς φορείς (θέματα 9ο & 10ο).
  • Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε χρηματοδοτούμενη Κοινωνική Δομή του Δήμου Μήλου (θέμα 7ο).
  • Νομική εκπροσώπηση Δήμου Μήλου σε καθορισμένη δικάσιμο (θέμα 11ο).
  • Νομική υπηρεσία αναγνώρισης κυριότητας με αυστηρή προθεσμία (θέμα 11ο).

Αφήστε μια απάντηση