16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 27.11.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 27/11/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.8919/21-11-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ακούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή από εδώ (Google Drive) ή κατεβάστε το από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο :  Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2018

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 2ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Επισκευές συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β φάση) Δήμου Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 3ο : Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτιρίων ως προς την διάρκειά της

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 4ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή Δικτύων Όμβριων Υδάτων»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 5ο : Υποβολή ένστασης κατά της με αρ.πρωτ.12204/10-11-17 απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ με θέμα «Απόρριψη της Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Μήλου»» στο ΕΠ «Υποδομές, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 6ο : Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην «Λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE AEET στη θέση Προφήτης Ηλίας νήσου Μήλου

Εισηγητής :  Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 7ο : Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Αδάμαντα στο Ο.Τ.70 στον Τομέα Α΄ περιοχή Λιμάνι Αδάμαντα

Εισηγήτρια : Χωριανοπούλου ΄Ελλη

Θέμα 8ο : Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Αδάμαντα στον Τομέα Γ΄ Ο.Τ.12 & 13 περιοχή Νεοχώρι Αδάμαντα

Εισηγήτρια : Χωριανοπούλου ΄Ελλη

Θέμα 9ο : Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2018

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 10ο : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 11ο :  Ανάθεση προμήθειας καυσίμων του Δήμου Μήλου και των Νομικών του προσώπων λόγω άγονου διαγωνισμού μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 12οΕπιστροφή Αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 13ο :  Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2018

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 14οΚαθορισμός τελών μη ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2018

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 15ο : Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 16ο : Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Μήλου  

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 17ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου έτους 2017

Εισηγητής : Ξενάκης Νικόλαος

Θέμα 18ο : Τροποποίηση μελών Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια :Τζίκα Αθηνά

Θέμα 19ο : Τροποποίηση μελών Δ.Σ. Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια :Τζίκα Αθηνά

Θέμα 20ο : Αίτημα εκπαιδευτικού για παροχή δωρεάν σίτισης και διαμονής βάσει του Ν.4483/2017

Εισηγήτρια :Τζίκα Αθηνά

Θέμα 21ο : Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

Εισηγήτρια :Τζίκα Αθηνά

Θέμα 22ο : Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών

Εισηγήτρια :Τζίκα Αθηνά

Θέμα 23ο : Έγκριση ή μη ανταλλαγής ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν. 3463/2006

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 24ο : Έγκριση ή μη παραχώρησης δουλείας διόδου σε ιδιώτη σε βάρος δημοτικού ακινήτου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 25ο : Διοργάνωση μουσικού Χριστουγεννιάτικου φεστιβάλ   

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 26ο : Παραχώρηση χρήσης χώρου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 27ο : Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 28ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

 

Αφήστε μια απάντηση