16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 27.10.2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 27/10/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6405/21-10-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ακούστε το ηχητικό από εδώ ή εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα BALKAN MED2014-2020 με θέμα την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με αξιοποίηση των υδάτινων όγκων

Θέμα 2ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Zeus MED 2014-2020 με θέμα την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με αξιοποίηση των υδάτινων όγκων

Θέμα 3ο : Καθορισμός δρομολογίων περιόδου 15/10/2015 έως 31/5/2016 λεωφορείων στην άγονη υπεραστική γραμμή νήσου Μήλου

Θέμα 4ο : Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2016

Θέμα 5ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2015

Θέμα 6ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2015

Θέμα 7ο : Καθορισμός μη ανταποδοτικών τελών Δήμου Μήλου για το έτος 2016

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης ΔΣ για αποδοχή χρηματοδοτήσεων

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης ανατροπής – αποδέσμευσης πιστώσεων

Θέμα 10ο: Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, ορισμός εκπροσώπων και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής

Θέμα 11ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 178/2015 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό μελών Δ.Σ. στην ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.

Θέμα 12ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 177/2015 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό μελών στις επιτροπές Δ.Σ.

Θέμα 13ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 140/2014 (Ορισμός εκπροσώπων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Θέμα 14ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Αφήστε μια απάντηση