5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 15.03.2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 15/03/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1325/09-03-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : ΄Εγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για
το Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 2018

Αφήστε μια απάντηση