16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 16.09.2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 16/09/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5664/12-09-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Ακούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή από εδώ (Google Drive) ή κατεβάστε το από εδώ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο: Έγκριση 4ης 3η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2019 – Αναμόρφωση σχετικών κωδικών Προϋπολογισμού.

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 2ο: 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2019

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ-Κωνσταντίνα

Θέμα 3ο: Έκτακτη επιχορήγηση Γηροκομείου Μήλου «Η Αγία Ελένη» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ-Κωνσταντίνα

Θέμα 4ο: Νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ∆ήμου, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ (σχετ. οι διατάξεις του άρθρου 204 παρ. 6 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»)» και λήψη απόφασης για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής τραπεζικής στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 5ο: Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 6ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 7ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/BAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 8ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/BAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 9ο: Εκλογή μελών Δ.Σ. του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ κ΄  ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ ή ΡΙΤΣΟΥ

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 10ο: Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Μήλου

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης περί αύξησης ωραρίου εργασίας από είκοσι σε σαράντα ώρες  εβδομαδιαίως (από 4ωρη σε 8ωρη απασχόληση) των υπαλλήλων του ΚΔΑΠ Δήμου Μήλου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), Μάλλη Ειρήνης (ΠΕ Γαλλικής Γλώσσας) και Ζαγουρή Αντωνίας (ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος)

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 12ο : Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 153/2017 Απόφασης Δ.Σ. περί υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Δράσεις Βελτίωσης των Παρεχόμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών – Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στην Π.Ε. Μήλου με έδρα το Δήμο Μήλου» της Πράξης «Δράσεις Βελτίωσης των Παρεχόμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών – Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στην Π.Ε. Μήλου με έδρα το Δήμο Μήλου»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001913, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον προϋπολογισμό της πράξης.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 13ο : Ορισμός μελών στη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Μήλου

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 14ο : Ορισμός μελών Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Δείτε την πρόσκληση σε μορφή pdf

Αφήστε μια απάντηση