15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 03.12.2018

Α.Π :1179

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως την 3η του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 19:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

1.4η αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΛΤΜ έτους 2018

2.Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΔΛΤΜ στην έκθεση «ΒΟΟΤ» που θα πραγματοποιηθεί στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας 19-27.01.2019

3.Λήψη απόφασης για υπόδειξη κατάλληλου χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Αδάμαντα για την στέγαση των υπηρεσιών του Λιμεναρχείου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

4.Έγκριση πρακτικού κατανομής θέσεων ελλιμενισμού Αδάμαντα – Πολλωνίων για το 2019

5.Έκδοση εντάλματος προπληρωμής σε βάρος δημοτικού υπαλλήλου

  1. Αποδοχή δωρεάν μελέτης προμήθειας

7.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

 

Μήλος, 26/11/2018

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

 

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση