14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 29.09.2017

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 29/09/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.7031/25-09-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ακούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή εδώ (Google Drive) ή κατεβάστε το από εδώ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο : Ίδρυση Κέντρου Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών στον Δήμο Μήλου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : Οριοθέτηση παραδοσιακού οικισμού Πλάκας Μήλου

Εισηγήτρια : Χωριανοπούλου Έλλη

Θέμα 3ο : Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Μήλου»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το Έργο «Κατασκευή Νέου 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Τριοβασάλων»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 5ο : Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το Έργο «Κατασκευή Συντήρηση τοίχων αντιστήριξης σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 6ο : Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το Έργο «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου και χώρου πάρκινγκ στη ΔΚ Τριοβασάλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 7ο : Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το Έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων για το έτος 2014»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 8ο : Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Φυρλίγκος Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 9ο : Χορήγηση 2ης παράτασης περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Θηλέων Τ.Κ. Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 10ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή κτιρίου Θηλέων ΤΚ Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 11ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου έτους 2017

Εισηγητής : Ξενάκης Νικόλαος

Θέμα 12ο : Έγκριση εξόδων φιλοξενίας φοιτητών στα πλαίσια του συνεδρίου ¨1st Students Meeting on Industrial Minerals& Energy Resources¨

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 13ο : 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2017

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 14ο : Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης οχημάτων του Δήμου Μήλου διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

Εισηγητής : Ψαθάς Σταύρος

Θέμα 15ο : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 16ο :   Αποδεσμεύσεις πιστώσεων

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 17ο :  Επιστροφή Αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 18οΔιαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 19οΈγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 20οΜίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 21οΕξεύρεση χώρων για δημιουργία χώρων στάθμευσης

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 22ο : Αποδοχή χρηματοδοτήσεων

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 23ο : Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα (υπηρεσίας Καθαριότητας Δ. Μήλου έτους 2017)

Εισηγητής : Νίνος Κωνσταντίνος

Θέμα 24ο : Παραχώρηση χρήσης χώρων σχολικών μονάδων για εξωσχολικές δραστηριότητες

Εισηγήτρια : Τούρλου Ζαμπέτα

Θέμα 25ο : Έγκριση επιχορηγήσεων πολιτιστικών συλλόγων

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 26ο : Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, ορισμός εκπροσώπων και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής

Εισηγητής : Μωραίτης Δημήτριος

Θέμα 27ο : Διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων κτηματολογικών εγγραφών ακινήτου στον Πέρα Τριοβάσαλο Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Ζαγουρής Δημήτριος

Θέμα 28ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος

 

Αφήστε μια απάντηση