13η/2022 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Τρίτη 28.06.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΗΝ 28η /06/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3529/24-06-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Έγκριση τροποποίησης Ο.Π.Δ. έτους 2022, Δήμου Μήλου και  των Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας του,  κατόπιν της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για μεταστέγαση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, της Δομής «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» ΚΔΑΠ Δήμου Μήλου στο Δημοτικό Σχολείο Μήλου.

Θέμα 3ο:  Παραχώρηση χρήσης χώρων σχολικών μονάδων για εξωσχολικές δραστηριότητες.

Θέμα 4: Λήψη απόφασης σχετικά με την εκ νέου δημοπράτηση τμήματος αιγιαλού Δήμου Μήλου.

Θέμα 5: Λήψη απόφασης σχετικά με το Περιφερειακό Ιατρείο Αδάμαντα.

Δείτε την πρόσκληση σε μορφή pdf

Αφήστε μια απάντηση