13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 10.08.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 10/08/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5326/06-08-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 Ακούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή από εδώ (Google Drive) ή κατεβάστε το από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.

Θέμα 2ο: 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2020.

Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Βιώσιμη Πόλη για το έργο :  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΗΛΟΥ»

Θέμα 4ο: Επιβολή ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ στην ανάδοχο εταιρεία «MA.CON.STRUCTION AE ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας του έργου.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για κλαδοκοπή δασικών ειδών σε ερείσματα δημοτικών δρόμων και κοινόχρηστων περιοχών εντός δασικών εκτάσεων.

Θέμα 6ο: Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

Θέμα 7ο: Επικαιροποίηση της με αρ. 132/2013 (ΑΔΑ ΒΕΖΦΩΚΩ-79Κ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν στο ΚΑΕΚ 29082ΕΚ00036.

Θέμα 8ο: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης αφιερωμένη στον Μάρκο Βαμβακάρη.

Δείτε την πρόσκληση σε μορφή pdf

Αφήστε μια απάντηση

error: Content is protected !!