12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου την 03.08.2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 03/08/2016ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4498/28-07-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 

Ακούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή εδώ (Google Drive)

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων»

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα LIFE 2016 με τίτλο ¨Αποκατάσταση και διατήρηση φυσικών παράκτιων υγροτόπων στις Κεντρικές Κυκλάδες¨

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Σχολικών κτιρίων Δήμου Μήλου»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Έγκριση συγκοινωνιακών ρυθμίσεων

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : Έγκριση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 6ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας υδραυλικού υλικού

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 7ο  :  Έγκριση απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικ. έτους 2014

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 8ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 191/2015 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό μελών Δ.Σ. στην ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.

Εισηγήτρια  : Παπαδοπούλου Δέσποινα

Θέμα 9ο : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου οικ. έτους 2016

Εισηγήτρια  : Παπαδοπούλου Δέσποινα

Θέμα 10ο  : Χορήγηση δεύτερης παράτασης περαίωσης του έργου ¨Κατασκευή δικτύων Ομβρίων Υδάτων¨

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 11ο  : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: ¨Αναβάθμιση και Στατική ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Μήλου¨

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 12ο  : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο ¨Υδραυλική μελέτη διάνοιξης οδού από το Δημοτικό Σχολείο Μήλου έως Χαλικιά¨

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 13ο : Διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στην Πλάκα της Τ.Κ. Μήλου

Εισηγητής  : Ζαγουρής Δημήτριος

Θέμα 14ο : Διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στα Πολλώνια της Δ.Κ. Τριοβασάλου

Εισηγητής  : Ζαγουρής Δημήτριος

Θέμα 15ο : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Σταδίου Μήλου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 16οΕξέταση ενστάσεων και διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους

Εισηγήτρια : Νίνος Κωνσταντίνος

Θέμα 17οΧορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων αορίστου χρόνου και παράταση ωραρίου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Πλάκα  Μήλου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 18οΤροποποίηση της υπ΄αριθ. 169/2016 (παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου Μήλου για δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής)

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 19ο :  Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

 

Αφήστε μια απάντηση