11η/2024 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Παρασκευή 14.06.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΗΝ 14η/06/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4000/10-06-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Ανάπτυξη υπαίθρου ΝΔ Μήλου, Δήμου Μήλου».

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Ανάπτυξη της υπαίθρου -Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου».

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Μήλου (υπόθεση MA.CONSTRACTION T.A.E. A.E.).

Θέμα 4ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μήλου στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2024.

Θέμα 5ο: Εξέταση αιτήματος επιχορήγησης του Συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μήλου και του Συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία, «Το Χαμόγελου του Παιδιού».

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. σε διάφορα σημεία του νησιού.

Θέμα 8ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρ. 53 και 54 του Ν. 1416/84 και του άρθρου 52 του ν. 2065/92.

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν στα ΚΑΕΚ 2908217210017, 290821721018 και 29082εκ00412.

Θέμα 10ο: Διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που αφορά στην Ομάδα 8β περιοχών Δικτύου Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου, Θήρας, Νάξου, Πάρου, Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μήλου και Νήσων Αττικής.

Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Μήλου στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Α.Ε. «ΔΑΦΝΗ» – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΟΤΑ).

Θέμα 12ο: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε..

Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή pdf

Αφήστε μια απάντηση