11η/2022 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Τετάρτη 25.05.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΗΝ 25η /05/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2713/20-05-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Κατεβάστε το βίντεο από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Εξέταση αιτήματος διόρθωσης προδήλου σφάλματος.

Θέμα 2ο: Εξέταση αιτήματος περί παραχώρησης αιγίδας Δήμου Μήλου.

Θέμα 3ο: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σταδίου Μήλου.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταστροφής σχολικού εξοπλισμού.

Θέμα 5ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου.

Θέμα 6ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση της με αρ. 05/2020  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης».

Θέμα 8ο: Τροποποίηση απόφ. 101/2021 Δημοτικού Συμβουλίου ( απόφ. αρ. 183/2021 Οικον. Επιτρ.) «Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2022».

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης επί της ανασύνταξης του Β2 σταδίου της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μήλου.

Δείτε την πρόσκληση σε μορφή pdf

Αφήστε μια απάντηση