10η/2022 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Τετάρτη 13.04.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΗΝ 13η /04/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1938/08-04-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Κατεβάστε το βίντεο από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης: «Εγκριση εξόδων κηδείας άπορης δημότισσας»

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Τροποποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 139 / 2021 «Καθορισμός τμημάτων παραλιακών χώρων για δημοπράτηση της χρήσης τους».

Θέμα 2ο: Τροποποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 120 / 2021 «Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι)».

Θέμα 3ο: Τροποποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 89 / 2021 «Νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ (σχετ. οι διατάξεις του άρθρου 204 παρ. 6 του Ν.4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης I) και λήψη απόφασης για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής τραπεζικής στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου».

Θέμα 4ο: Παράταση παραχώρησης δημοτικού κτιρίου «Καταστήματα» για τη στέγαση του Αρχαιολογικού Μουσείου Μήλου.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης μίσθωσης ακάλυπτων εκτάσεων για χρήση ως χώροι στάθμευσης οχημάτων.

Θέμα 6ο: Έγκριση αποτελεσμάτων εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου έτους 2021 Δήμου Μήλου.

Θέμα 7ο: Ανάκληση της με αρ. 125 / 2021 «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Νεκροταφείων για το έτος 2022» απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 38 Ν.4795/2021 ΦΕΚ 62/Α/14-04-2021).

Θέμα 8ο: Έγκριση συνεργασίας και χορήγηση Αιγίδας από τον Δήμο Μήλου, για τη δράση του Ομίλου Εθελοντών Κατά του Καρκίνου «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ», που περιλαμβάνει ενημερωτική ομιλία και δωρεάν δερματολογική εξέταση σπίλων για τους κατοίκους της Μήλου.

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της Αιγίδας Δήμου Μήλου σε πολιτιστικό φορέα για την πραγματοποίηση πολιτιστικών δράσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2022.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εφόσον υπάρξει νεότερη εγκύκλιος ή ΚΥΑ που να αφορά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων θα ενημερωθείτε άμεσα.

Προς το παρόν είναι σε ισχύ η κάτωθι:

ΚΥΑ αρ. Δ1α/ΓΠ οικ.17567/ ΦΕΚ 1454/Β/25-03-2022 : Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας.

Δείτε την πρόσκληση σε μορφή pdf

Αφήστε μια απάντηση