Σε δημόσια διαβούλευση η ΜΠΕ για τη Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Έργων Δήμου Μήλου

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 58268/22-10-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας καλείται για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης και να γνωμοδοτήσει αντί του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά: «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Έργων Δήμου Μήλου (Μεμονωμένοι προβλήτες στις θέσεις «Ψαθάδικα» και «Εμπουριός») (σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για μεταβίβαση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της αρμοδιότητας «Γνωμοδότηση για έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

Ο προβλήτας στη θέση Ψαθάδικα βρίσκεται στον όρμο «Τσιγκούλια» στο νότιο τμήμα της Μήλου και ο προβλήτας στη θέση «Εμπουριός» βρίσκεται στον ομώνυμο όρμο στο δυτικό τμήμα του νησιού
Σύμφωνα με την Υ.A. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13.01.2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες συμφώνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.09.2011)», το έργο κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία υποκατηγορία Α2, Ομάδα 3η Λιμενικά έργα, έργα με Α/Α 6 Μεμονωμένοι προβλήτες, με έργα βαρύτητας ή επί πασάλων.
Επομένως, λόγω της κατηγοριοποίησης του έργου στην υποκατηγορία Α2, η κατάλληλη υπηρεσία για έγκριση της παρούσας μελέτης και την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διατυπώσει τις απόψεις του εγγράφως με το έντυπο Δ11 που βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση: http://goo.gl/BPyv6C ή να αναρτήσει τι απόψεις του με το έντυπο Δ 11 στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην ιστοσελίδα eprm.ypen.gr στην Μ.Π.Ε με τίτλο «Υφιστάμενα λιμενικά έργα Δήμου Μήλου (Μεμονωμένοι προβλήτες στις θέσεις Ψαθάδικα και Εμπουριός») και με περιβαλλοντική ταυτότητα 1903057923, στο πεδίο: Έργα Δραστηριότητες/ΑΕΠΟ για Έργα, Δραστηριότητες Α2 / Διαβούλευση – Γνωμοδοτήσεις.
Οι εν λόγω απόψεις δύνανται να κατατίθενται στον δήμο που ανήκει το έργο. Η ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης και κατάθεσης των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού ορίζεται η 23/10/2019 και η ημερομηνία λήξης στις 11/12/2019. Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του Άρθρου 5 της υπ. αριθμ. οικ. 1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/τ.Β’/15-01-2014) δημοσιεύεται στην ημερήσια Περιφερειακή Εφημερίδα Νομού Κυκλάδων «Κοινή Γνώμη» και αναρτάται: α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος (Σ.Καράγιωργα 22 – Ερμούπολη) και β) στην τηρούμενη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ιστοσελίδα http://www.pnai.gov.gr / Επιτροπές / Επιτροπή Περιβάλλοντος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος
Αντιπεριφερειάρχης
Ευστρατίου Χρήστος

Αφήστε μια απάντηση

error: Content is protected !!