Επιχορήγηση του Δήμου Μήλου Ν.Κυκλάδων για την κάλυψη μέρους των δαπανών προμήθειας νερού

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχοντας υπόψη την ανάγκη αντιμετώπισης δαπανών προμήθειας πόσιμου νερού του Δήμου Μήλου από την μονάδα αφαλάτωσης της «Αιολικής Μήλου Α.Ε.» αποφασίζει την έγκριση  της επιχορήγηση του Δήμου Μήλου Ν.Κυκλάδων με το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (150.000,00 €) για την κάλυψη μέρους των δαπανών προμήθειας νερού από την μονάδα αφαλάτωσης της «Αιολικής Μήλου Α.Ε.», για το έτος 2017.

Αφήστε μια απάντηση