Το Υπολιμεναρχείο Μήλου αναβαθμίζεται σε Λιμεναρχείο, με έδρα τη νήσο Μήλο.

Με το Προεδρικό Διάταγμα 81 (ΦΕΚ 125 Α’ 29.05.2014) γίνεται αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών.

Το Υπολιμεναρχείο Μήλου, που ιδρύθηκε με το νόμο Α.Υ.Μ.Ζ./ 1887 «Περί οργανισμού των λιμενικών αρχών του Κράτους» (Α΄ 131) και μετατάχθηκε σε Υπολιμεναρχείο με το β.δ. 215/1973 «Περί μετατάξεως ενίων Λιμενικών Αρχών και καθορισμού των περιφερειών δικαιοδοσίας των Λιμενικών Αρχών» (Α΄ 65), μετατάσσεται σε Λιμεναρχείο, με έδρα τη νήσο Μήλο.

Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Μήλου, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, τους όρμους, τα παράλια και την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, καθώς και τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται στις νήσους Μήλος, Αντίμηλος, Σίφνος, Κίμωλος, Πολύαιγος, τις νησίδες Φαλκονέρα, Ακράδια, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Ευστάθιος, Παξιμάδι, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.

Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου του Λιμεναρχείου Μήλου, που ιδρύθηκε με την αριθ. 11068/16/73/18051973 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών «Περί συστάσεως και καταργήσεως Λιμενικών Σταθμών» (Β΄ 670), με έδρα τη Σίφνο, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, τους όρμους, τα παράλια και την κατά νόμο χερσαία  περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται στη νήσο Σίφνος, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.

Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σταθμού Κιμώλου του Λιμεναρχείου Μήλου, που ιδρύθηκε με την αριθ. 11068/15/13051985 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «’Ιδρυση Λιμενικού Σταθμού στην Κίμωλο» (Β΄ 331) με έδρα την Κίμωλο, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, τους όρμους, τις νησίδες, τα παράλια και την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται στις νήσους Κίμωλο και Πολύαιγο, τις νησίδες Άγιος Γεώργιος, Άγιος Ευστάθιος, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση