Συνεδρίαση της 27.02.2013 του Δημοτικό Συμβούλιο για τις γεωτρήσεις στα Βουνάλια

Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την πρόταση του Κ.Α.Π.Ε: «Επιχειρησιακό Πλάνο & Στοιχεία Βιωσιμότητας της επένδυσης  αξιοποίησης των υφισταμένων γεωτρήσεων στα Βουνάλια»

Δείτε το σχετικό έγγραφο του ΚΑΠΕ που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου της 12.12.2012

Αφήστε μια απάντηση