Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου της 18.12.2013

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 18/12/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7738/13-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : Αξιολόγηση και λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τη γνωμοδότηση του δικηγορικού γραφείου για τη συμφωνία του νερού.

Θέμα 2ο : Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 Δήμου Μήλου.

Θέμα 3ο : Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2014.

Θέμα 4ο : Καθορισμός λοιπών τελών για το έτος 2014.

Θέμα 5ο: Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2014.

Θέμα 6ο : Έγκριση αναμορφωμένου προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ. οικ. έτους 2013.

Θέμα 7ο : Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2014.

Θέμα 8ο : Πρόταση ένταξης της Μήλου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης δράσεων για τη δημιουργία και υποστήριξη Θαλασσίων Προστατευόμενων Περιοχών στις Κυκλάδες.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

Άδεια Creative Commons

Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση